Vid en mindre homestaging utgår jag från de möbler ni redan har i bostaden. Vid behov möbleras de om för att skapa andra förutsättningar för en lyckad styling, ibland kan ni få ta bort en del möbler för att skapa lite mer rymd och luft.

Då ni rensat och förberett kommer jag med de inredningsdetaljer som kan tänkas behövas för att skapa en så intressant, lugn och säljande hemmiljö som möjligt. Normalt innefattar detta belysning, mattor, textilier, tavlor, ljusstakar, blommor och andra inredningsdetaljer. Jag arrangerar era befintliga saker med mina på ett snyggt sätt för att öka bostadens attraktionskraft.